Sep 032015
 

Fenomén ľudského hlasu stále v sebe skrýva niečo neodhalené…

Niekto považuje hlas za zrkadlo ľudskej duše, iní hovoria, že ľudský hlas je periodické chvenie vzdušného stĺpca nad hlasivkami so zosilnením určitých frekvencií v rezonančných priestoroch tela.

Súčasnosť ukazuje, že ľudská práca sa postupne stále viac posúva do oblasti komunikácie. V Bratislavskom kraji žije množstvo hlasových profesionálov. Hlas používajú ako prostriedok pri výkone svojho povolania. Vzhľadom na tento jav, hlasových porúch pribúda. Na druhej strane pribúdajú a skvalitňujú sa vyšetrovacie metódy a možnosti liečby hlasových porúch. Pre týchto ľudí je v prípade hlasového problému potrebné zabezpečiť kvalitné vyšetrenie, adekvátnu liečbu a následne vhodnú rehabilitáciu hlasu, ktorú poskytujeme práve v našej speváckej škole Mariael.

Liečba môže byť konzervatívna ( hlasová hygiena, lieky, hlasové cvičenia a iné) alebo chirurgická (operácie hlasiviek v rámci jednodňovej chirurgie).

Preto sme vytvorili spoluprácu s MUDr. Branislavom Lorencom, ktorý vykonáva diagnostiku porúch hlasu osvedčenou sofistikovanou metódou – videolaryngostroboskopiou, ktorá je súčasťou foniatrického vyšetrenia u pacientov s poruchou hlasu na ORL a Foniatrickej ambulancii v poliklinike Euromedix v rámci siete ProCare na Betliarskej ulici v Petržalke.

Našou snahou je prispieť k tomu, aby toho neodhaleného bolo v súvislosti s problematikou ľudského hlasu čo najmenej…

Sorry, the comment form is closed at this time.