ponuka

 
Sakrálny spev

sakrálny spev

Výuka sakrálneho spevu kladie dôraz na repertoár, vhodný pre predvádzanie hlavne v chrámoch. Štúdium kantátovej a oratoriálnej literatúry využijú najmä zboroví speváci, členovia amatérskych a poloprofesionálnych zoskupení. Tento odbor odporúčame aj … viac

Operný a koncertný spev

operný a koncertný spev

V rámci individuálnych hodín operného a koncertného spevu sa sústreďujeme na vybudovanie správnej vokálnej techniky a vhodného repertoáru. Dôraz kladieme na štýlovú interpretáciu. Sme tu pre vás, ak máte záujem o prípravu na koncertné a … viac

Popový, šansónový, bluesový a jazzový spev

popový, šansónový, bluesový a jazzový spev

Spolupracujeme so špičkovými slovenskými profesionálmi z oblasti rôznych hudobných žánrov. Sústreďujeme sa na budovanie štýlového a individuálneho prejavu. Pomôžeme vám pri výbere vhodného repertoáru. Súčasťou … viac

Hudobno-teoretické predmety

hudobno-teoretické predmety

Ponúkame možnosť štúdia hudobno-teoretických predmetov ako doplnok k štúdiu spevu alebo aj ako samostatný program. Šírkou výberu konkrétnych hudobno-teoretických predmetov môžete získať komplexné hudobné vzdelanie, alebo si doplniť vedomosti … viac

Hra na hudobných nástrojoch a doplnkové predmety

hra na hudobných nástrojoch a doplnkové predmety

K našej stálej ponuke patrí výuka hry na klavíri. Na základe dopytu však zabezpečíme aj výuku iných hudobných nástrojov. Operné workshopy sú vhodným programom najmä pre začínajúcich profesionálov, ktorým pomôžu … viac

Prenájom priestorov

prenájom priestorov

Ponúkame možnosť prenájmu priestorov učební, aparatúry a nástrojov. Chceme tak dať možnosť spevákom a učiteľom hudby, ktorí hľadajú priestor pre výuku spevu alebo cvičenie. Učebne sú vhodné aj na malé prednášky a semináre. Poteší nás, ak naša škola priláka čo najviac … viac