cennik

 

Vstupná hodina (60 minút) 35,- eur s DPH

 

Spev
vyučovacia hodina (60 minút – kurz) 35,- eur s DPH
vyučovacia hodina (60 minút – individuálna hodina) 40,- eur s DPH
vyučovacia hodina (30 minút) 20,- eur s DPH

 

Klavír

vyučovacia hodina (45 minút) deti 20,- eur s DPH

vyučovacia hodina (60 minút) dospelí 25,- eur s DPH

 

Doplnkové predmety

vyučovacia hodina (45 minút) 20,- eur s DPH

 

Herectvo
vyučovacia hodina (90 minút) dospelí 20,- eur s DPH
(vyučovanie prebieha v malej skupine, max. 6 ľudí)

vyučovacia hodina (90 minút) deti 15,- eur s DPH
(vyučovanie prebieha v malej skupine, max. 6 ľudí)

vyučovacia hodina individuálna (60 min) 25,- eur s DPH

  
Možnosť individuálnej zľavy pri kombinácii viacerých predmetov.