kurzy

 

sakrálny spev

sakrálny spev

Výuka sakrálneho spevu kladie dôraz na repertoár, vhodný pre predvádzanie hlavne v chrámoch. Štúdium kantátovej a oratoriálnej literatúry využijú najmä zboroví speváci, členovia amatérskych a poloprofesionálnych zoskupení. Tento odbor odporúčame aj zborovým spevákom, ktorí sú často využívaní pre interpretáciu sólových partov počas omšovej liturgie a ocenia aj možnosť štúdia sólových duchovných piesní a žalmov.

operný a koncertný spev

operný a koncertný spev

V rámci individuálnych hodín operného a koncertného spevu sa sústreďujeme na vybudovanie správnej vokálnej techniky a vhodného repertoáru. Dôraz kladieme na štýlovú interpretáciu. Sme tu pre vás, ak máte záujem o prípravu na koncertné a operné pódiá, ak si chcete popri konzervatoriálnom či vysokoškolskom štúdiu zdokonaľovať javiskový prejav, alebo naštudovať celé operné roly. V rámci výuky vás pripravíme na prijímacie skúšky na hudobné školy všetkých stupňov. Neváhajte nás kontaktovať ani vtedy, ak je pre vás klasická hudba len koníčkom a máte záujem o operný a koncertný repertoár. Otvorené dvere majú aj profesionáli, hľadajúci krátkodobú odbornú konzultáciu či perspektívnu spoluprácu s hlasovým pedagógom. Pri výuke zabezpečujeme aj korepetície.

Popový/šansónový/bluesový/jazzový spev

popový/šansónový/bluesový/jazzový spev

Spolupracujeme so špičkovými slovenskými profesionálmi z oblasti rôznych hudobných žánrov. Sústreďujeme sa na budovanie štýlového a individuálneho prejavu. Pomôžeme vám pri výbere vhodného repertoáru. Súčasťou výuky je spievanie na hotové inštrumentálne podklady a samozrejmosťou špičková profesionálna zvuková technika, ktorá študentov pripraví pre pódiovú prax (práca s mikrofónom). Zohľadníme vaše individuálne vkusové a žánrové kritériá – pri špecifických požiadavkách umožníme konzultácie s odborníkmi z konkrétneho hudobného žánru. Pomôžeme nielen tým, čo usilujú o seriózny prienik do šoubiznisu, ale i spevákom, ktorých jediným pódiom je obľúbené karaoke. Poskytujeme aj konzultácie profesionálom, ktorí hľadajú kvalitného hlasového pedagóga.

hudobno-teoretické predmety

hudobno-teoretické predmety

  • hudobná teória
  • dejiny hudby
  • intonácia
  • základy harmónie

Ponúkame možnosť štúdia hudobno-teoretických predmetov ako doplnok k štúdiu spevu alebo aj ako samostatný program. Šírkou výberu konkrétnych hudobno-teoretických predmetov môžete získať komplexné hudobné vzdelanie, alebo si doplniť vedomosti len v špecifickej oblasti.

hra na hudobných nástrojoch a doplnkové predmety

hra na hudobných nástrojoch a doplnkové predmety

hra na klavíri

K našej stálej ponuke patrí výuka hry na klavíri. Na základe dopytu však zabezpečíme aj výuku iných hudobných nástrojov.

operné workshopy

Sú vhodným programom najmä pre začínajúcich profesionálov, ktorým pomôžu pri vytváraní konkrétnych dramatických postáv a zdokonaľovaní javiskového prejavu. Speváci majú v rámci workshopov možnosť vyskúšať si ansámblové scény, ale aj naštudovať celé role v spolupráci s korepetítorom. Záverom každého workshopu je verejná prezentácia účastníkov.

špeciálna ponuka pre spevákov

Rehabilitácia po úrazoch a chorobách hlasu – pre profesionálov (novinky)

príprava na talentové skúšky

Pripravíme vás na prijímacie pohovory všetkých stupňov hudobných škôl.

proseminár praktických zručností hudobníka (sebaprezentácia, komunikácia s médiami, základy práce s textom, základy organizovania koncertného života…)

prenájom priestorov

prenájom priestorov

Ponúkame možnosť prenájmu priestorov učební, aparatúry a nástrojov. Chceme tak dať možnosť spevákom a učiteľom hudby, ktorí hľadajú priestor pre výuku spevu alebo cvičenie. Učebne sú vhodné aj na malé prednášky a semináre. Poteší nás, ak naša škola priláka čo najviac priateľov spevu!

Informácie o možnostiach prenájmu ako aj podmienky riešime individuálne a je nutné si dohodnúť osobné stretnutie. (0917 863 659)